Değişmez Yükümlülükler

Etrafımızdaki dünya sürekli değişiyor olsa da tarihî Hristiyan imanının küresel uyanışını destekleyerek yolumuza devam etmeye çalışmaktayız. Ligonier Hizmetleri, bize emanet edilen görevi yerine getirirken sarsılmadan kalmak için Tanrı’nın lütfuna güvenerek aşağıdaki on yükümlülüğü bu amaç doğrultusunda resmîleştirmiştir.

1. Tarihsel Hristiyanlığa Tutarlı ve Cesur Bağlılığı Sürdürmek

Zaman değişirken biz değişmeyeceğiz. Aksine, Kutsal Kitap’ın yetkisinden ve Mesih’in çarmıhının yeterliliğinden güç alacağız. Mümkün olduğunca çok sayıda insanın ailelerinde, kiliselerinde, mesleklerinde, toplumlarında ve uluslarında gelişmesine yardımcı olmak için tarihsel Hristiyan imanının öğreti zenginliklerinden yararlanmaktayız. Amacımız, Hristiyanların sekülerizm, sahte dinler ve militan ateizmin meydan okumalarına karşı durabilecek inançla yaşamalarıdır. Tüm acıları, özellikle de ebedi acıları önemsemekteyiz ve Yüce Görev’in öğrenci yetiştirme anlayışı tüm faaliyetlerimizi yönlendirmektedir.

2. Yalnızca İlahiyata Odaklanmak ve Odaklanmaya Devam Etmek

İnsanlara verebileceğimiz en sevgi dolu şey hakikattir. Dr. R.C. Sproul doğru düşünmenin doğru yaşamaktan önce geldiğini söylemiştir. Tanrı hakkında düşündüklerimiz kim olduğumuzu şekillendirir, temel inançlarımıza nüfuz eder ve değerlerimizi, hedeflerimizi ve kararlarımızı belirler. İlahiyat, Tanrı’ya ibadet edebilmemiz ve O’ndan zevk alabilmemiz için Tanrı’nın kim olduğunu bilmek demektir. Tanrı’nın lütfuyla, her oymak, her dil ve her ulusun yararına sadık ve verimli bir yaşam sürmemizi sağlayacak olan hakikate sarsılmaz bağlılığımızı sürdüreceğiz.

3. Sesli ve Görüntülü İçeriğe Yatırım Yapmak

Video tabanlı Hristiyan eğitiminde her daim öncü olduk. Bugün, stüdyo kapasitemizi arttırmakta, yeni vasıflı profesyonelleri aramıza katmakta ve Hristiyan eğitim kütüphanemizi derinleştirerek yanlışlarla dolu bir pazarda güvenilir öğretiler sunmaya devam etmekteyiz. Aynı zamanda, sesli içerik dağıtımının son zamanlarda yeniden canlanmasından yararlanmak için yeni podcast’lere ve radyo yayınlarına önemli ölçüde yatırım yapmaktayız.

4. Hristiyan Yaşamının Her Aşaması için Yayın Hazırlamak

Tüm dünyada Kutsal Kitap okuryazarlığı yok denecek kadar azdır. Kategorimizi belirleyen öğrencilerimize yönelik yayınlarımız Tanrı Sözü’nün gerçeğini bir nesilden diğerine aktarmaktadır. Çalışma Kutsal Kitabımız, aylık Kutsal Kitap çalışma dergimiz, güvenilir yazarların kitapları, çevrimiçi makale arşivleri ve daha fazlası, Tanrı’nın kim olduğu ve bizden nasıl yaşamamızı istediği gerçeğine gözlerini açan insanların ellerine aldıkları ilk kaynaklardan bazıları olmaya devam etmektedir.

5. Hristiyanları Topluluk içinde Bir Araya Getirmek

Demir demiri biler ve dolayısıyla Hristiyanlar Tanrı’yı tüm yürekleri, ruhları, akılları ve güçleriyle sevmeleri için birbirlerini teşvik etmelidir. Orlando’daki Kutsal Kitap okulumuzda imanlıları yüz yüze konferanslar, kapsamlı eğitim etkinlikleri ve yoğun eğitim programları için bir araya getirmekteyiz, çünkü hiç kimse tek başına büyümek için yaratılmamıştır. Tanrı’yı, en çok topluluk içinde büyüdüğümüzde sever ve O’na hizmet ederiz.

6. Gelişen Teknolojiyi Kullanmak

Pavlus mektuplarını dağıtmak için Roma yollarını kullandı, Martin Luther Gutenberg’in baskı devrimini kullandı ve Dr. Sproul da yeni teknolojinin akıllıca kullanılmasıyla mesafelerin ve lisan engellerinin aşılabileceğini fark etti. Cep telefonlarının her cebe girmesiyle birlikte, hizmetimizin erişim alanını genişletmek için internetin yenilikçi kullanımına verdiğimiz önemi sürdüreceğiz.

7. Bölgesel İhtiyaçlara Uyum Sağlamak ve Bunları Gidermek

Dünyanın dört bir yanında Tanrı’nın hakikati için bir kıtlık olduğundan, Ligonier sadece İngilizce bir hizmet değildir. Dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanların ihtiyaçlarını öğrenmekte ve daha sonra ailelerin, kiliselerin ve okulların Mesih’te büyümesine yardımcı olmak için öğrencilik öğretisini birden fazla dile ve ülkeye taşımaktayız.

8. Güvenilir Küresel Ortaklar Bulmak

Hiçbir hizmet yaptığı işi tek başına yapamaz. Çeşitli yerlerde farklı insan gruplarına hizmet eden benzer düşüncedeki kilise önderlerini, görevlileri ve kuruluşları araştırmaktayız. Kim olduğumuzu bilmekteyiz ve vizyon sahibi bağışçılarımız sayesinde, nerede olurlarsa olsunlar insanlara sadık öğrencilik kaynaklarını benzersiz bir şekilde ulaştırabilmekteyiz.

9. Pastörleri ve Önderleri Donatmak

Tanrı Sözü’nün vaizlerinin baltalarını bilemelerine yardımcı olmaktayız. Bu kişilerin stratejik yenilenme fırsatlarına ihtiyaçları var ve bunları vaaz seminerleri ve konferansların yanı sıra onlar için özel olarak tasarlanmış Hristiyan gelişim fırsatları aracılığıyla yapmaktayız.

10. Gelecek Nesillere Ulaşmak

Dr. Sproul, her birimizi Tanrı’nın kutsallığı ve Sözü’nün hakikati mesajıyla “mümkün olduğunca çok insana” ulaşmaya çağırdığında, bir hizmet olarak odak noktamızı belirlemiştir. Gelecek nesillere ulaşmak hayati önem taşımaktadır. Üniversite ve lise öğrencileriyle ilgilenmekte, onları neye inandıklarını, neden inandıklarını, nasıl yaşayacaklarını ve bunu nasıl paylaşacaklarını bilmeleri için eğitmekteyiz. Bunu kiliselerde, okullarda ve üniversitelerde, kampüsümüzde, uygulamalar ve internet aracılığıyla yapıyoruz. Fikirlerin Büyük Söyleşisi, ebedi kaderlerin tehlikede olduğu, hakikat ve yanılgı arasındaki Büyük Yüzleşme hâline gelmiştir. Gelecek, inanmış Hristiyanlara emanettir. Gençlerimizin ruhları için verilen bu savaşta onlara yardımcı olmayı amaçlamaktayız.

Tanrı’nın kutsallığını tüm doluluğuyla ilan etmek, öğretmek ve savunmak Ligonier’in kalp atışlarıdır. Kutsal Tanrımız ve O’nun kutsal Sözü hakkındaki hakikate küresel bir uyanışı teşvik etmeye çalışırken, Rab’bin bu hizmeti nasıl desteklemenizi istediğini dua ederek düşündüğünüz için teşekkür ederiz. Bugünkü desteğiniz hizmetin gelişmesine yardımcı olacaktır. Teşekkür ederiz.