Ligonier Blogu

Nitelikli pastörlerin ve Kutsal Kitap öğretmenlerinin düşündürücü makaleleri, gelişmekte olan Hristiyanları inançlarında cesaretlendirmek için Kutsal Kitap’a dayalı, teolojik ve uygulamaya yönelik konuları ele almaktadır.

 

28/05/2024

Tanrı’nın Çarmıhtaki Amacı Neydi?

Sınırlı kefaret öğretisi ("mutlak kefaret" ya da "belirli kefaret" olarak da bilinir) Mesih'in kefaretinin (kapsamı ve amacı bakımından) seçilmişlerle sınırlı olduğunu; İsa'nın dünyadaki herkesin günahlarına kefaret etmediğini ifade eder.