Kaynaklar

Pastörlerden ve Kutsal Kitap öğretmenlerinden gelen düşündürücü kaynaklar, gelişmekte olan Hristiyanları imanlarında cesaretlendirmek için Kutsal Kitap'a dayalı, teolojik ve pratik konuları ele almaktadır.