İman Açıklamaları ve Bildirgeler

Ligonier Hizmetleri, yüzyıllar boyunca aktarılan tarihsel Hristiyan inancının öğreti zenginliklerinden yararlanır ve inanç ile uygulama için tek yanılmaz ilkemiz olarak yalnızca Kutsal Kitap'a teslim oluruz.