Elçilerin İman Açıklaması

Tanrı’ya,   
bütün güçlere egemen olan Baba’ya,   
göğün ve yerin Yaratıcısı’na inanıyorum.  
 
Ve O’nun biricik Oğlu’na,   
Rabbimiz İsa Mesih’e inanıyorum.   
İsa, Kutsal Ruh aracılığıyla gebe kalan   
Bakire Meryem’den doğdu;   
Pontius Pilatus’un döneminde acı çekti,   
çarmıha gerildi,  öldü ve gömüldü;   
Ölüler diyarına indi;   
Üçüncü gün ölümden dirildi;   
Göklere yükseldi.   
Şimdi Tanrı’nın,   
bütün güçlere egemen olan Baba’nın sağında oturuyor.   
Bir gün yaşayanları ve ölüleri  yargılamaya gelecek.  
 
Kutsal Ruh’a inanıyorum. 
Kutsal hristiyan Kilise’ye,   
kutsalların paydaşlığına,   
günahların bağışlanmasına,  
bedenin dirilmesine  ve sonsuz yaşama inanıyorum.