Kalkedon İnanç Açıklaması

İ.S. 451’de kabul edildi 

O halde, kutsal Babalar’ı izleyerek, hep birlikte, insanlara tek ve aynı Oğul’u, Rabbimiz İsa Mesih’i, Tanrılıkta mükemmel ve aynı zamanda insanlıkta mükemmel; gerçekten Tanrı ve gerçekten insan, makul bir ruha ve bedene sahip olduğunu itiraf etmeyi öğretiyoruz; Tanrılığa göre Baba’yla özdeş, insanlığa göre bizimle özdeş; her şeyiyle bize benzeyen, günahsız; Tanrılığa göre Baba’dan her çağdan önce doğmuş ve bu son günlerde bizim için ve kurtuluşumuz için, insanlığa göre Tanrı’nın Annesi Bakire Meryem’den doğmuştur; Bir ve aynı Mesih, Oğul, Rab, Biricik Doğmuş, iki doğada, karışmaz, değişmez, bölünmez, ayrılmaz olarak kabul edilmelidir; Doğaların farklılığı birleşme ile hiçbir şekilde ortadan kalkmaz, aksine her bir doğanın özelliği korunur ve tek bir Kişide ve tek bir Varoluşta birleşir, iki kişiye ayrılmaz ya da bölünmez, tek ve aynı Oğul ve tek-doğmuş, Tanrı Sözü, Rab İsa Mesih, başlangıçtan beri peygamberlerin O’nun hakkında bildirdiği ve Rab İsa Mesih’in kendisinin bize öğrettiği ve kutsal Babaların İnanç Açıklaması’nın bize aktardığı gibi.