Söz Beden Aldı:
Ligonier Hizmetlerinin Hristoloji Açıklaması

Tanrı’nın beden alma gizemini ve mucizesini ikrar
ediyoruz ve İsa Mesih aracılığıyla sağlanan
mükemmel kurtuluşumuzda seviniyoruz.

Baba ve Kutsal Ruh’la birlikte, Oğul
her şeyi yarattı, her şey O’nda devam eder ve her şey O’nda
yenilenir. Gerçek Tanrı olan Oğul, gerçek insan
oldu, iki doğa bir şahısta birleşti.

Bakire Meryem’den doğdu ve aramızda yaşadı.
Çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü, üçüncü gün
ölülerden dirildi, göğe yükseldi ve yargılamak
için yücelik içinde tekrar gelecek.

Bizim için, yasayı yerine getirdi, günahın kefaretini
ödedi ve Tanrı’nın gazabını yatıştırdı. Kirli giysilerimizi
aldı ve bize Kendi doğruluk kaftanını
verdi.

O, kilisesini inşa eden, bizim için aracılık eden, ve her
şeyin üzerinde egemenlik süren Peygamberimiz,
Kâhinimiz ve Kralımızdır.

İsa Mesih Rab’dir; O’nun Kutsal Adı’nı sonsuza dek
överiz.

Amin.