İznik İnanç Açıklaması

Göğün ve yerin, görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,
Kâinatın Efendisi tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

Ve tek Rab İsa Mesih’e (inanıyoruz),
O, Tanrı’nın tek-doğan oğludur:
O, tüm çağlardan önce Baba’dan doğdu,
O, ışıktan ışık, gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrıdır,
O, Baba’yla aynı öze sahip olarak doğdu, yaratılmadı,
Her şey O’nun aracılığıyla var edildi,
O, biz insanlar uğruna ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi,
ve Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den beden aldı ve insan oldu,
ve bizim uğrumuza Pontus Pilatus tarafından çarmıha gerildi;
Acı çekti ve gömüldü,
ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü günde dirildi
ve göklere yükseldi ve Baba’nın sağında oturuyor;
ve yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere görkemle tekrar gelecek,
O’nun krallığının sonu olmayacak.

Ve Kutsal Ruh’a (inanıyoruz),
O, Rab ve yaşam verendir,
O, Baba’dan çıkarak gelmiştir,
Baba ve Oğul’la birlikte tapınılmıştır ve yüceltilmiştir,
Peygamberler aracılığıyla konuşmuştur.

Tek kutsal hristiyan ve elçisel kiliseye (inanıyoruz):
Günahların affı için tek vaftiz olduğunu beyan ediyoruz;
Ölülerin dirilişini,
ve dünyanın yaşamın gelişini bekliyoruz. Amin.