1.ve 2.Krallar Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey
28/03/2024
Matta Müjdesi Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey
04/04/2024
1.ve 2.Krallar Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey
28/03/2024
Matta Müjdesi Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey
04/04/2024

Mezmurlar Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey

Mezmurlar kitabı, Rabbimiz İsa Mesih’in her Şabat günü söylediği ilahi kitabıydı. Günümüz kilisesinde sayısız ilahi kitabımız var; İsa’nın zamanında ise tek bir ilahi kitabı vardı: o da Mezmurlar’da yer alan 150 ilahiydi. Kurtarıcı’nın ilahi kitabını ne kadar iyi biliyoruz?

1. Mezmurlar kitabı bin yıllık bir süre içinde yazılmıştır.

Musa’nın bir mezmuru olan Mezmur 90, muhtemelen M.Ö. 1500 civarında yazılmış en eski mezmurdur. Son mezmurun ne zaman kaleme alındığını kestirmek zordur, ancak “RAB sürgünleri Siyon’a geri getirince, rüya gibi geldi bize” diye başlayan 126. Mezmur muhtemelen İsrail’in M.Ö. 537’de sürgünden dönüşüne atıfta bulunur.

2. Mezmurların yaklaşık yüzde kırkı ağıttır.

150 mezmurdan elli dokuzu ağıttır, ruhsal ve teolojik bir küçük anahtarda yazılmış ilahilerdir. Mezmur 47 gibi eşsiz neşe ve sevinç dolu mezmurlar da vardır. Peki ama bu kadar çok ağıt olmasının sebebi nedir? Kişisel ve toplumsal iman yaşamı düşmüş bir dünyada yaşanmakta ve benliğe, dünyaya ve Şeytan’a karşı durmaktadır. İsa öğrencilerine şöyle demiştir: “Dünyada sıkıntınız olacak” (Yu. 16:33). Mezmurlar her imanlının günlük deneyimi olan mücadeleleri, üzüntüleri, yorgunlukları, şaşkınlıkları ve başarısızlıkları yürekten ifade eder. Mezmur 44’teki şu sözleri düşünelim:

“Her gün Tanrı’yla övünür,
Sonsuza dek adına şükran sunarız.
Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın,
artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun.
Düşman karşısında bizi gerilettin,
bizden tiksinenler bizi soydu.
Kasaplık koyuna çevirdin bizi,
Ulusların arasına dağıttın. (Mez. 44:8-11)

İsa, halkını temsilen Babası’nın önünde dururken bu sözleri söylemiş olabilir. Yahut Kral Davut’un Batşeva’yla işlediği günahın yarattığı trajediden sonra söylediği tövbe ilahisi olan Mezmur 51’deki şu sözleri düşünün:

Ey Tanrı, lütfet bana,
Sevgin uğruna;
Sil isyanlarımı,
Sınırsız merhametin uğruna.
Tümüyle yıka beni suçumdan,
Arıt beni günahımdan.
Çünkü biliyorum isyanlarımı,
Günahım sürekli karşımda. (Mez. 51:1-3)

Mezmurlar’daki birçok ağıt, sıkıntılı bir durumun ortasında olan ya da denemeler yaşayan imanlıların, yüreklerindeki mücadeleleri ve üzüntüleri Kutsal Ruh’tan esinlenen sözlerle ifade etmelerini sağlar. Birçok ağıt, Tanrı’nın çocuklarının endişeli yüreklerini rahatlatmaya ve yeniden düzenlemeye yardımcı olan ruhsal terapilerdir.

3. Mezmurlar Tanrı’nın vaat ettiği Mesih-Kral İsa Mesih hakkındadır.

Birçok Hristiyan, Tanrı’nın vaat ettiği Mesih-Kral’dan çok açık bir şekilde söz eden mezmurlara örnek gösterebilir. Mezmur 2’yi düşünün: “RAB’bin bildirisini ilan edeceğim: Bana, ‘Sen benim oğlumsun’ dedi, “Bugün ben sana baba oldum.'” ya da Mezmur 41, “Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana” (İsa tarafından Yuhanna 13:18’de alıntılanmıştır). Ancak Mezmurlar İsa’ya şuradaki ya da buradaki bir ayetten çok daha büyük ve görkemli bir tanıklıkta bulunur.

Çarmıhın gölgesi İsa’nın insan ruhunun üzerine çökmeye başladığında, İsa ölümünü tasarlayan din bilginlerine şu soruyu sordu:

“Mesih’le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur?” Onlar da, “Davut’un Oğlu” dediler. İsa şöyle dedi: “O halde nasıl oluyor da Davut, Ruh’tan esinlenerek O’ndan ‘Rab’ diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut: 

‘Rab Rabbim’e dedi ki,
Ben düşmanlarını
Ayaklarının altına serinceye dek
Sağımda otur.’ 
Davut O’ndan Rab diye söz ettiğine göre, O nasıl Davut’un Oğlu olur?” (Mat. 22:41-45; alıntılanan ayet ise Mez. 110:1).

Mezmurlar’ın İsa hakkındaki tanıklığı, İsa çarmıhta asılı dururken, günahımızın hak ettiği adil cezayı taşırken, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye haykırırken, O’nun zihninin en üst noktasındaydı. (Mat. 27:46, alıntılanan ayet ise Mez. 22:1).

İsa’nın dirilişinden sonra öğrencilerine söylediği sözleri hatırlayın: “Sonra onlara şöyle dedi: “Daha sizlerle birlikteyken, ‘Musa’nın Yasası’nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar’da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’ demiştim.” Bundan sonra Kutsal Yazılar’ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı.” (Luk. 24:44-45).

Mezmurlar bütünüyle Tanrı’nın vaat ettiği Mesih-Kral’dan söz eder. O, Mezmur 1’in tasvir ettiği doğru yaşamı örnekleyen “mutlu insan”dır. O, Rab’be güvenin timsali olan acı çeken doğru kişidir (Mez. 22). Mezmurlar iman yaşamını keskin bir içtenlikle tasvir eder. Rab İsa Mesih’in kutsal kişiliğine kazınmış olan ölüm ve diriliş örüntüsünün, Kutsal Ruh’un Tanrı’nın tüm çocuklarının yaşamlarında çoğaltmaya çalıştığı örüntü olduğunu bize dokunaklı bir şekilde anımsatırlar. Mezmurlar kitabı, Tanrı’nın antlaşma halkının bin yıl boyunca yaşadığı iniş çıkışları, zaferleri ve trajedileri yansıtan ilahi esinle yazılmış bir ezgi kitabıdır. Jean Calvin Mezmurlar’ı “ruhun tüm parçalarının anatomisi” olarak tanımlamıştır. İbadetimizi yoksullaştırma ve ilahilerin içerdiği zengin maneviyattan kendimizi mahrum bırakma riskine girmemek için Kurtarıcı’nın ilahilerini söyleyelim.


Bu makale Bilmeniz Gereken 3 Şey serisinin bir parçasıdır. Orijinal olarak Ligonier Hizmetleri blogunda yayınlanmıştır.

açar ve ikizlerin doğumuyla sonuçlanır. Bu doğumda, Perez’in Zerah’ın önüne geçmesiyle primogeniture (en büyük oğlun miras hakkı) ilkesi bir kez daha tersine döner. Daha sonra Yakup Yahuda’yı kutsayacak ve krallığın onun soyundan gelenlerle ilişkilendirileceğini söyleyecektir (Yar. 49:8-12). Bu kutsama yüzyıllar sonra Samuel’in zamanında görülmektedir (bkz. Mez. 78:67-72).

Ian Hamilton
Ian Hamilton
Dr. Ian Hamilton is president of Westminster Presbyterian Theological Seminary in Newcastle, England, adjunct professor at Greenville Presbyterian Theological Seminary in Greenville, S.C., and a trustee with the Banner of Truth Trust. He is author of many books, including Words from the Cross, Our Heavenly Shepherd, and a commentary on Ephesians in The Lectio Continua Expository Commentary on the New Testament.