Luka Müjdesi Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey
11/04/2024
Elçilerin İşleri Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey
18/04/2024
Luka Müjdesi Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey
11/04/2024
Elçilerin İşleri Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey
18/04/2024

Yuhanna’nın İncili Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey

Matta, Markos ve Luka geleneksel olarak “Sinoptik İnciller” olarak adlandırılır. Bunlar İsa’nın doğumu, yaşamı, hizmeti, ölümü, dirilişi ve Tanrı’nın vaat ettiği Mesih olarak yüceltilmesi ve bir defaya mahsus olmak üzere sağladığı kurtuluşun bir özetini sunarlar. Bu İnciller birbirinden farklı değil, üç Elçisel görgü tanığının İsa’ya, O’nun eşsiz kişiliğine ve kurtuluşu güvence altına alan olaylara dair tanıklıklarıdır.

Yuhanna’ya göre Müjde’ye geldiğimizde, aynı konuyu ele almasına rağmen, farklı bir bakış açısına sahip olduğu hemen anlaşılır. Mesih’in yaşamı ve yaptıklarının bir özetini sunmak yerine, İsa’nın kim olduğu ve O’nu haklı biçimde “Mesih” olarak kabul edilebilecek tek Kişi olarak ayıran unsurları vurgulayan kapsamlı bir genel bakış sunar.

Yuhanna bunu incilinin sonuna doğru müjdesini anlamanın anahtarı olarak tanımlar: “Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih* olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır” (Yuhanna 20:31). Bu bizi Yuhanna’nın Müjdesinin önemini vurgulayan üç özelliğine yönlendirmektedir.

1. Yuhanna İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğuna dair görgü tanıklarının ifadelerine yer verir.

Yuhanna, Nasıralı İsa’nın Mesih olduğunu kanıtlamak için yola çıkar ve mahkemede geçerli olacak türden bir tanıklık ortaya koyar. Yuhanna başlangıç bölümünde kulağa oldukça tuhaf gelen iddialarda bulunur. Açılış sözleri Yaratılış’ın ilk sözlerinin ve yaratılışın tanımının açık yankılarını taşır. Yaratılışın aracısının “Söz” olduğundan biraz gizemli bir şekilde bahseder ama sonra bu figürü açık bir şekilde Tanrı’nın beden almış Oğlu ile ilişkilendirir (Yuhanna 1:14-18). Bununla birlikte, önsözde göze çarpan şey, Yuhanna’nın adaşı olan ve bu gerçeğe “tanıklık etmek” için çağrılan Vaftizci Yahya’yı da dahil etmesidir (Yuhanna 1:6-8). Müjdeci Yuhanna hemen Vaftizci Yahya’nın tanıklığını dile getirmeye devam eder (Yuhanna 1:19-34), İsa’nın “dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu” olduğunu cesaretle beyan eder (Yuhanna 1:29) ve sanki bir mahkeme salonunda tanıklık ediyormuş gibi, “Ben de gördüm ve ‘Tanrı’nın Oğlu budur’ diye tanıklık ettim” der (Yuhanna 1:34).

İsa’nın Tanrı’nın Oğlu ve dünyanın Kurtarıcısı olduğuna dair tanıklık teması, Pilatus’un tanıklığı (Yuhanna 18:38-39), Yuhanna’nın Mesih’in ölümüne dair kendi görgü tanıklığı (Yuhanna 19:35) ve hatta Mecdelli Meryem’in dirilen Mesih’in ilk görgü tanığı olarak kaydedilmesi (Yuhanna 20:18) dahil olmak üzere Yuhanna’nın İncili boyunca dokunmuştur. Yuhanna’nın İncil’indeki olağanüstü iddialar güvenilir tanıkların ifadeleriyle doğrulanmaktadır.

2. Yuhanna İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğuna tanıklık eden mucizelere yer verir.

Yuhanna’nın ikinci önemli özelliği, İsa’nın sadece yedi mucizesini kaydetmesi ve bunları “belirtiler” olarak tanımlamasıdır. Bunu yaparken, İsa’nın Tanrı’nın beden almış Oğlu olduğuna dair somut ama doğaüstü belirtiler sağlama işlevlerini vurgular.

İsa’nın Kana’daki düğünde yaptığı ilk mucize, “yüceliğini gösteren” ve “öğrencilerinin ona iman etmesine” yol açan “belirtilerinin ilki” olarak tanımlanır (Yuhanna 2:11). Bu, Tanrı’nın Yeşaya aracılığıyla Mesih’in gelişine işaret edecek olan “zengin bir şölen” ve “dinlendirilmiş seçkin şaraplar” (Yeşaya 25:6) hakkındaki vaadini çağrıştırmaktadır.

Yuhanna’nın kayıtlarındaki altı ek belirtinin her biri İsa’nın beden almış Oğul olmasının belirli bir yönünü vurgular. Özellikle üç tanesi İsa’nın verdiği vaazlara fiili görsel yardımcılar olarak hizmet eder; bunlar ya doğrudan bunlarla bağlantılıdır ya da Yuhanna İncil kayıtlarında tematik olarak kullanır. Bunlardan biri beş bin kişinin doyurulması ile Yaşam Ekmeği Söylemi (Yuhanna 6:1-59) arasındaki bağlantı, diğeri ise İsa’nın “Diriliş ve Yaşam Ben’im” vaazı ile Lazar’ın diriltilmesi (Yuhanna 11:17-27, 38-44) arasındaki bağlantıdır.

3. Yuhanna, İsa’nın görevi hakkında bize fikir vermek için Üst Kattaki Oda Konuşması’na yer verir.

Yuhanna’da öne çıkan ve kitabın mesajının ayırt edici bir özelliğini oluşturan son özellik Üst Kattaki Oda Konuşması’dır (Yuhanna 13:1-17:26). Yuhanna’da İsa’nın bu önemli olayda söylediklerine kulak misafiri olmamıza izin verilmiş gibidir.

İsa’nın, öğrencilerinin ayaklarını yıkarken vaat edilen Rabbin Kulu olduğunu tam anlamıyla göstermesiyle başlar (Yuhanna 13:1-20). İsa’nın kendisinden biri tarafından ihanete uğrayacağını açıklamasıyla, ancak bunun Tanrı’nın kurtuluş planının ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermesiyle ortaya çıkar.

Öğrencileri için bir yer hazırlamaya gittiğinden ve çağlar boyunca insanların oraya ulaşacaklarından nasıl emin olabileceklerinden (Yuhanna 14:1-7), ardından Tanrı’nın Kutsal Ruh’unu, Mesih’in Ruhu’nu gönderme vaadinden ve İsa’nın çağlar boyunca halkıyla birlikte olmaya devam edeceğinden söz eder. Ardından, “sıkıntı çekeceğimiz” bu düşmüş dünyada O’nun izleyicisi olmanın ne anlama geldiğine dair bir gerçeklik kontrolü sağlar ama aynı zamanda Mesih’in dünyayı yendiğini ve bizim koruyucumuz olacağını bilmenin rahatlığını da verir (Yuhanna 16:33).

Üst odadaki sahne, belki de şimdiye kadar sunulan en önemli duayı dinleyebilmemizle sona erer. Genellikle İsa’nın Başkâhinlik Duası olarak anılan bu duada İsa, kurtarıcı görevinin başarılı ve etkili olması için dua eder. Önemini kavramaya başladığımızda, Pilatus’un mahkemesinde, Golgota’nın çarmıhında ve boş mezarda izleyen bölümlerde ortaya çıkan başarıyı önceden açıklar. Bu gerçekten de inanmaya değer bir müjdedir.


Bu makale Bilmeniz Gereken 3 Şey serisinin bir parçasıdır. Orijinal olarak Ligonier Hizmetleri blogunda yayınlanmıştır.

açar ve ikizlerin doğumuyla sonuçlanır. Bu doğumda, Perez’in Zerah’ın önüne geçmesiyle primogeniture (en büyük oğlun miras hakkı) ilkesi bir kez daha tersine döner. Daha sonra Yakup Yahuda’yı kutsayacak ve krallığın onun soyundan gelenlerle ilişkilendirileceğini söyleyecektir (Yar. 49:8-12). Bu kutsama yüzyıllar sonra Samuel’in zamanında görülmektedir (bkz. Mez. 78:67-72).

Mark Johnston
Mark Johnston
Rev. Mark G. Johnston spent ten years in church planting helping to oversee the establishment of Trinity EPC, Richhill in Northern Ireland. He has also pastored in England, the United States, and Wales, and he is currently minister of Groomsport EPC in Northern Ireland. He serves on the board of the Banner of Truth Trust and is author of several books, including This World Is Not My Home: Reflections for Pilgrims on the Way and commentaries in the Let’s Study series on John, Colossians and Philemon, and 2 Peter and Jude.