Yeşu Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey
21/03/2024
1.ve 2.Krallar Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey
28/03/2024
Yeşu Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey
21/03/2024
1.ve 2.Krallar Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey
28/03/2024

Rut Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey

Rut kitabını sevmemizin sebebi, Rut ve Boaz’ın muhteşem aşkını anlatmasıdır. Bu kitabı seviyoruz çünkü Tanrı’nın iyiliği karşısında bizi neşeyle güldürmeyi amaçlayan hoş ironilerle doludur. Bu kitabı seviyoruz çünkü savaşçıların, hakimlerin ya da kralların kahramanlıklarına değil, bütünlüğe ve umuda giden yolu bulmaya çalışan iki yoksul kadına odaklanan bir öyküdür. Ancak Rut kitabı bundan çok daha fazlasını sunmaktadır.

1. Günahın Gizli Adımları

Öncelikle, Naomi ve Elimelek’in kaderlerini belirleyen ayrılma kararının başlangıç anlatımında, her biri aileyi Tanrı’nın vaatlerinden adım adım uzaklaştıran, görünüşte makul kararlar görüyoruz. Elimelek’in ve iki oğlu Mahlon ve Şilyon’un trajik ölümü ve Orpa’nın Naomi ve Rut’la birlikte İsrail’e dönmek yerine Moav’daki evine dönmesi, bir zamanlar Tanrı’ya bağlı olarak yürümüş ama yolunu kaybetmiş bir aileden bahseder. Elimelek’in adı “Tanrım Kraldır” anlamına gelir. Ancak oğullarının putperest kızlarla evlenmesi ve Moav’ın görünürdeki bolluğu uğruna vaat edilen toprakları terk etmesi, onun öngörüsüzlüğünü yansıtır. Kıtlık, Tanrı’nın, antlaşmayı ihlal ettikleri için halkının üzerine göndermeyi vaat ettiği uyarı lanetlerinden biriydi (Yas. 28:15-18, 38-40). Ancak öyle görünüyor ki, Elimelek Tanrı Sözü’nü hatırlamak, topraklarında kalmak ve antlaşmayı bozduğu için tövbe etmek yerine, “Moav’da kıtlık olmadığına göre, demek ki oraya taşınmamız gerekiyor” diye düşünerek takdir-i ilahiyi yorumlamaya çalıştı. Fakat bizler asla takdir-i ilahinin güvenilir yorumcuları olamayız. Yaşamlarımızı kendi kişisel yargılarımızın sonuçlarının değil, Tanrı Sözü’nün yönetmesine izin vermeliyiz.

2. Tanrı’nın Cömert Lütfu

Orpa’nın aksine Rut, Naomi’yle birlikte kalmaya ve Naomi’nin halkını ve Tanrısı’nı kendi halkı ve Tanrısı yapmaya karar verdi. Rut iman etmiştir. Öykünün geri kalanı bu Moavlı kadının antlaşma topluluğuna kabul edilişini harika bir şekilde gösterir. İsa Mesih’in krallığında, O’na iman eden günahkârlar her oymaktan, her dilden ve her ulustan kabul edilirler. Görünüşe göre, İbrani dul Naomi, eski pagan gelininden daha çok Moavlı gibi konuşmaktadır. Örneğin, metinde Rut’u bir koca bulmak amacıyla bir gece geç vakitte harman yerinde Boaz’ı sıkıştırması için cesaretlendirdiği anlaşılmaktadır. Ancak Boaz bir Tanrı adamıydı ve onun dürüstlüğü ve iyiliği hem Rut’u evlilik yoluyla antlaşma topluluğuna kattı hem de Naomi’yi acıdan yeni bulduğu sevince geri döndürdü. Aslında Rut kitabının, Naomi’nin kalbi kırık bir şekilde dolaştığı yerden kurtarılması kadar, Rut’un kendisinin de Yüce Olan’ın kanadının gölgesi altına girmesiyle ilgili olduğunu bile söyleyebiliriz.

Akraba-kurtarıcı Boaz bu konuda bize Rab İsa Mesih’i işaret eder. Akraba-kurtarıcının görevi, İsrail’deki payının ailede kalmasını sağlamak için bir zamanlar ölen akrabaya ait olan topraklara sahip olmaktı. Doğal olarak bu, böyle bir görevde bulunma olasılığını potansiyel olarak kazançlı kılıyordu. Fakat bu durumda Naomi’nin geçimini sağlamak, Rut’la evlenmek ve Elimelek’e bir mirasçı yetiştirmek gibi ek görevleri vardı. Bu birliktelikten doğacak herhangi bir çocuk Elimelek’in topraklarını miras alacak ve topraklar artık kurtarıcıya ait olmayacaktı. Rut kitabında, Boaz’dan önce hak iddia eden bir akraba-kurtarıcı vardır. Muhtemel toprak ve mal varlığını öğrendiğinde, başlangıçta istekliydi. Ancak iki kadını ve Elimelek’e bir varis sağlama görevini duyunca, hemen geri adım attı. Elimelek’in ailesine karşı olan görevi, toprağın kendisine getireceği faydadan çok daha pahalıya mâl olabilirdi. Fakat Boaz’ın böyle bir kaygısı yoktu. Tüm masraflara katlanmaya ve tüm yükü omuzlamaya istekliydi. İşte Rut kitabındaki Müjde’ye bir başka bakış, çünkü İsa Mesih’te kendi yaşamının korkunç bedeli pahasına kiliseyi Kendi gelini yapmak için her şeyini seve seve feda eden gerçek ve mükemmel bir akraba-kurtarıcımız var.

3. Ovet’in Olağan Soyu

Kitap Rut ve Boaz’ın evliliği ve oğulları Elimelek’in varisi Ovet’in doğumuyla sona erer. Anlatıcı, Rut’un gebe kalması için İbranice Kutsal Kitap’ta sadece iki kez kullanılan bir ifade kullanır; en belirgin olanı Yaratılış 3:16’da Havva’nın lanetlenmesidir. Havva gebe kalacak ve acı içinde çocuklar doğuracaktı, ancak onun soyu bir gün yılanın başını ezecekti. Rut yeni bir Havva gibi tasvir edilir ve oğlu Tanrı’nın amaçlarına hizmet edecek bir vaat çocuğudur (Ovet “hizmetkâr” anlamına gelir). Öğrendiğimize göre Ovet, İşay’ın babasıdır ve İşay da Davut’un babasıdır.

Rut kitabı, olayları bir kralın olmadığı ve herkesin kendi gözünde doğru olanı yaptığı Hakimler dönemine yerleştirerek başlar (Hak. 21:25). Fakat şimdi Tanrı’nın egemen planının, önemsiz bir ailenin görünüşteki sıradan ayrıntılarında iş başında olduğunu görüyoruz. Kral Davut’un ve Davut aracılığıyla kralların Kralı, Acı Çeken Kul Rab İsa Mesih’in doğuşunu sağlamak için tüm ayrıntıları bir araya getiriyordu. İsa sıradan bir soydan gelmektedir. O bizden biridir. Öyle olduğu için de bizim yerimizde durabilir ve zayıflıklarımızda bize yakınlık duyabilir.


Bu makale Bilmeniz Gereken 3 Şey serisinin bir parçasıdır. Orijinal olarak Ligonier Hizmetleri blogunda yayınlanmıştır.

açar ve ikizlerin doğumuyla sonuçlanır. Bu doğumda, Perez’in Zerah’ın önüne geçmesiyle primogeniture (en büyük oğlun miras hakkı) ilkesi bir kez daha tersine döner. Daha sonra Yakup Yahuda’yı kutsayacak ve krallığın onun soyundan gelenlerle ilişkilendirileceğini söyleyecektir (Yar. 49:8-12). Bu kutsama yüzyıllar sonra Samuel’in zamanında görülmektedir (bkz. Mez. 78:67-72).

David Strain
David Strain
El Dr. David Strain es el ministro principal de la First Presbyterian Church en Jackson, Mississippi, y el presidente del consejo de Christian Witness to Israel (North America) [Testigos cristianos a Israel (Norteamérica)].