Elçi Petrus Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey
25/06/2024
İman Açıklamaları Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey
02/07/2024
Elçi Petrus Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey
25/06/2024
İman Açıklamaları Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey
02/07/2024

Elçi Petrus Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

xr:d:DAFXk0WDSFg:25,j:45162075609,t:23011320

Elçi Pavlus Yeni Antlaşma’nın en üretken yazarıydı ve seyahatleri onu Akdeniz’in dört bir yanına götürdü. Geçmişi Yahudi kökenli olmasına rağmen yine de bir Roma vatandaşıydı. İşte Kutsal Kitap’ın en etkileyici karakterlerinden biri olan Pavlus’un hayatı ve yazıları hakkında bilmiyor olabileceğiniz beş şey:

1. Pavlus Yeni Antlaşma yazarları arasındaki ilk yazar olabilir.

Tarihi ortodoks (doğru) Hristiyanlığı eleştirenler uzun zamandır İsa ile Elçi Pavlus’un öğretileri arasında gözle görülür bir uyumsuzluk olduğunu iddia etmektedir. Bu eleştiri, büyük ölçüde, Pavlus’un ancak İsa’nın dirilişinden ve Pentikost’tan sonra kilisenin Müjde hizmetinin ilk döneminden sonra Hristiyan hareketinin bir parçası olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak Pavlus’un mektuplarının büyük bir kısmı Müjdeler için öngörülen en eski tarihlerden de önce yazılmıştır ve hatta bazı tahminlere göre Pavlus’un en eski mektuplarından bazıları Yakup’un mektubundan bile önce yazılmış olabilir. Pavlus sadece yazdıklarıyla ilk kilisenin inancını şekillendirmede etkili olmakla kalmamıştır. Aynı zamanda yazdıkları muhtemelen İsa Mesih ve Müjdesi’ne dair elimizdeki en eski tarihsel tanıklıktır.

2. Pavlus genellikle başkalarıyla iş birliği içinde yazılarını kaleme almıştır.

Pavlus’un teolojisi hakkında pek çok kitap yazılmıştır. Yeni Antlaşma kanonu şekillenirken Ruh’un esini altında ürettiği inanılmaz edebi miras göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değildir. Romalılar gibi başyapıtlar, Pavlus’un teolojik zihninin dehasını açıkça göstermektedir. Yine de Pavlus şüphesiz tüm mektuplarının baş yazarı olsa da, selamlamaları mektuplarının yaklaşık yarısının diğer müjdeciler ve hizmetkârlarla işbirliği içerdiğini açıkça göstermektedir. Pavlus kendi başına buyruk bir ilahiyatçı değildi; kiliselere öğretiş ve talimatlarını genellikle imanlı dostlarıyla ortaklaşa hazırlardı.

3. Pavlus’un yazdığı her şey Kutsal Yazı değildir.

Tanrı, Pavlus’u olağanüstü bir şekilde kullanarak kiliseye esinlenmiş, yanılmaz ve hatasız on üç öğreti ve talimat mektubu sağlamıştır. Ancak bu, Pavlus papirüse her mürekkep sürdüğünde Kutsal Yazılar ortaya çıkmış demek değildir. Gerçekten de Pavlus’un mektuplarında ne muhafaza edilen ne de ilk kilise tarafından Kutsal Yazı olarak kabul edilen diğer mektuplarından bahseden birkaç yer vardır. Pavlus’un müjdeleme çalışmaları sırasında Korint’teki kiliseye gönderdiği en az iki mektup daha olması muhtemeldir (1Ko. 5:9; 2Ko. 2:3-4, 9; 7:12). Elçi ayrıca Kolose’deki kiliseye yazarken Laodikya kilisesine yazdığı bir mektuptan da söz eder (Kol. 4:15-16). Niyeti, her iki kilisenin de kendisinden aldıkları mektupları karşılıklı yararları için değiş tokuş etmeleriydi. Ancak sadece Pavlus’un Koloselilere yazdığı mektup ilk kilise tarafından Kutsal Yazı olarak tanınacak ve kabul edilecekti.

4. Muhtemelen Pavlus tanışabileceğiniz en etkileyici şahsiyet değildi.

Birçok önemli Hristiyan şahsiyet, kendilerini liderlik pozisyonlarına getiren bazı doğal yeteneklere sahip olma eğilimindedir. Ne yazık ki, gösterişli bir konuşma, etkileyici bir karizma ve hoş bir görünüm, sadakatten uzak olanlar için çoğu zaman önemli miktarda teolojik ve etik açığı gizleyebilir. Pavlus’un mektuplarının Yeni Antlaşma’daki önemi göz önüne alındığında, bu büyüklüğün Pavlus’un kişiliğine ve ham yeteneklerine karşılık geldiğini varsayabiliriz. Oysa Kutsal Yazılar’da Pavlus’un çoğu zaman çok etkileyici, çekici ya da gösterişli olmadığına dair kanıtlar buluruz (örneğin, 2Ko. 10:10). Bu bize Mesih’in bizim zayıflığımızda yüceldiğini ve Müjde’nin ilerlemesinin dünyasal bilgeliğe ya da doğal yeteneğe bağlı olmadığını hatırlatmalıdır.

5. Pavlus’un sağlığı muhtemelen hizmeti boyunca kötü durumdaydı.

Bir müjdeci olarak son derece aktif ve üretken olmasına rağmen, Pavlus muhtemelen hizmeti boyunca kronik hastalık ve ağrılardan muztaripti. Galatya’ya ilk ziyareti fiziksel bir rahatsızlık nedeniyle gerçekleşmiştir (Gal. 4:13-14). Galatyalılara yazdığı mektuptan da biliyoruz ki, Pavlus muhtemelen oradaki imanlıların büyük empatisini çeken (Gal. 4:15) ve onlara mektubunu iletirken büyük harflerle yazmasına neden olan (Gal. 6:11) bir göz rahatsızlığından muzdaripti. Pavlus’un ünlü “bedenindeki diken”in (2Ko. 12:7-9) ardında bu durum yatıyor olabilir. Bunun yanı sıra, Pavlus’un 2Ko. 11:23-28’de anlattığı ağır travmanın fiziksel sağlığı üzerinde de kalıcı izler bırakmış olabileceğini hayal etmek zor değildir. Günümüzde kronik ağrı ve travma yaşayan Hristiyanlar için Pavlus’un mirası hoş bir teşvik olabilir. Elçi Pavlus’un bize Tanrı ve İsa Mesih’te bizim için gerçekleştirdiği kurtuluş hakkında anlatacağı çok şey vardır. Tanrı, Elçi Pavlus’u hem kendi zamanında hem de bizim zamanımızda halkını öğrenci olarak yetiştirmek için kullanmıştır. Kutsal Kitap’ı incelerken Pavlus hakkında daha fazla bilgi edinmeye değer, çünkü Elçi Pavlus hakkında daha fazla bilgi edinmek Kutsal Yazılar’ı daha iyi anlamamıza ve Kutsal Yazılar’ı daha iyi anlamak da imanımızda büyümemize yardımcı olur.


Bu makale orijinal olarak Ligonier Hizmetleri blogunda yayınlanmıştır.

açar ve ikizlerin doğumuyla sonuçlanır. Bu doğumda, Perez’in Zerah’ın önüne geçmesiyle primogeniture (en büyük oğlun miras hakkı) ilkesi bir kez daha tersine döner. Daha sonra Yakup Yahuda’yı kutsayacak ve krallığın onun soyundan gelenlerle ilişkilendirileceğini söyleyecektir (Yar. 49:8-12). Bu kutsama yüzyıllar sonra Samuel’in zamanında görülmektedir (bkz. Mez. 78:67-72).

Dr. Matthew A. Dudreck
Dr. Matthew A. Dudreck
Dr. Matthew A. Dudreck, Sanford, Florida'daki Reformation Bible College'da Yeni Antlaşma alanında doçenttir.