Elçi Petrus Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey
27/06/2024
Oğulluğa Alınma Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey
04/07/2024
Elçi Petrus Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey
27/06/2024
Oğulluğa Alınma Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey
04/07/2024

İman Açıklamaları Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

xr:d:DAFXk0WDSFg:25,j:45162075609,t:23011320

Hristiyanların çoğu İznik İman Açıklaması ya da Elçilerin İman Açıklaması gibi şeyleri duymuş olsa da birçok Hristiyan’ın iman açıklamaları hakkında bir takım yanlış kanıları mevcuttur. İman açıklamalarının doğası, tarihi ve amacı hakkında pek çok yanlış anlaşılma vardır. İşte iman açıklamaları hakkında bilmeniz gereken beş şey.

1. “İman Açıklaması” kelimesi Latince credo yani “inanıyorum” sözcüğünden gelmektedir.

Bu kelimenin çoğul hâli credimus‘tur ve “inanıyoruz” anlamına gelir. Kısacası, bir inancı zikrettiğimizde, neye inandığımıza dair bir beyanda bulunmuş oluruz. Bunun anlamı ise şudur: eğer herhangi bir şeye inanıyorsanız, bir inancınız vardır. Ya “İsa’dan başka hiçbir iman açıklamasına inanmıyorum” derseniz? İşte o zaman bu sizin inancınız olur. Bu çok kısa bir inançtır ama yine de bir inançtır. İman açıklamalarının insani iman beyanları olduğunu anladığımızda, Kutsal Yazılar ile iman açıklamaları arasındaki ilişkiyi de daha iyi anlayabiliriz. Kutsal Yazılar esinlenmiştir. 2. Timoteos 3:16’da geçen Grekçe sözcük theopneustos‘tur ve kelimenin tam anlamıyla “Tanrı esini” anlamına gelir. Kutsal Yazılar Tanrı’nın esinlenmiş Sözü’dür. İman açıklamaları ise Tanrı esini olmayan insan sözleridir. Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın “Rab şöyle diyor…” dediğini okuruz. İman açıklamalarında ise şöyle cevap veririz: “Sana inanıyoruz. . .”

2. Kutsal Kitap’ın kendisi de iman açıklamalarına benzer özetler kullanır.

Muhtemelen bunun en iyi bilinen örneği Yasa’nın Tekrarı 6:4’te yer alan Şema‘dır: “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir.” Bu kısa iman açıklaması Pavlus tarafından 1. Korintliler 8:6’da İsa Mesih’le ilgili daha fazla vahyi dikkate alacak şekilde genişletilmiştir. Yeni Antlaşma’daki diğer iman açıklaması benzeri ifadeler Romalılar 10:9-10 (“İsa Rab’dir”) ve 1. Korintliler 15:3-4’te yer almaktadır.

3. Elçilerin İman Açıklaması’nı Elçiler yazmamıştır.

On iki Elçinin, Elçilerin İman Açıklaması’nı yazdığına dair efsane dördüncü ya da beşinci yüzyılda ortaya çıkmış gibi görünmektedir, ancak efsanenin doğru olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. İkinci ve üçüncü yüzyıllarda kiliselerde kısa iman açıklamalarının varlığına dair kanıtlar vardır. Bunların en bilinenlerinden biri Eski Roma İman Açıklamasıdır. Bu ve diğer iman açıklamalarının içeriği daha sonraki Elçilerin İman Açıklaması’nın içeriğine oldukça benzerdir. Tüm bu ilk iman açıklamalarının içeriği, vaftiz edilen kişiye kısa kalıp yanıtlar verdiği bir dizi sorunun sorulduğu daha önceki vaftiz törenlerinden türemiştir. Bu kısa litürjik iman açıklamalarının içeriği, erken dönem iman açıklamalarının içeriğiyle aynıdır. Irenaeus gibi bazı erken dönem Hristiyan yazarlar bu içeriği regula fidei ya da “iman kuralı” olarak adlandırmıştır. Bu, Tanrı’yla ilgili Kutsal Kitap öğretisinin bir özetiydi.

4. İznik İman Açıklaması, Tanrı’ya ilişkin Kutsal Kitap öğretisini sapkınlara karşı savunmak amacıyla yazılmıştır.

Kutsal Yazılar’ı okuyan her okuyucu, Kutsal Kitap’ın birkaç şeyi oldukça açık bir şekilde öğrettiğini fark edecektir.

  • İlk olarak, tek ve yalnızca tek bir Tanrı olduğunu öğretir.
  • İkinci olarak, Baba’nın Tanrı olduğunu öğretir.
  • Üçüncü olarak, Oğul’un Tanrı olduğunu öğretir.
  • Dördüncü olarak, Kutsal Ruh’un Tanrı olduğunu öğretir.
  • Son olarak, Baba’nın Oğul ya da Ruh olmadığını, Oğul’un Baba ya da Ruh olmadığını ve Ruh’un Baba ya da Oğul olmadığını öğretir.

Hem Hristiyanlar hem de Hristiyan olmayanlar bu beş öğretinin birbirine nasıl uyduğunu sorduklarında, zaman zaman bu Kutsal Kitap öğretilerinden birini ya da birkaçını reddederek güçlükleri çözen bir yanıt ortaya atılırdı. Dördüncü yüzyılda Arius adında bir adam Oğul’un Tanrı olduğunu inkâr ederek sorunu “çözmüştür”. Bu durum onlarca yıl süren bir tartışma yarattı. Tartışma İznik (MS 325) ve Konstantinopolis (MS 381) Konsillerinde ele alınmıştır. Bu konsillerin sonucu İznik İman Açıklaması olarak bildiğimiz şeydir. Bu, Arius ve diğerlerinin Hristiyanlık aleyhtarı öğretilerine karşı bu inancı savunmak için yazılmış, kilisenin Kutsal Kitap’taki Tanrı öğretisine dair inancının bir ifadesidir. Daha önceki ve daha kısa iman açıklamalarının temel hatlarını takip eder, ancak bu içeriğin sapkın çarpıtmalarını dışlamak için özel bir söylem ekler.

5. İman açıklamalarının kullanılması Roma Katolikliğine götüren kaygan bir zemin değildir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, farkında olsunlar ya da olmasınlar tüm Hristiyanların bir iman açıklaması vardır. Bunu kanıtlamak için tek yapmanız gereken herhangi bir Hristiyan’a (kendiniz de dahil olmak üzere) “Kutsal Kitap’ın (bir konu seçin) hakkında ne öğrettiğine inanıyorsunuz?” diye sormaktır. Cevap ne olursa olsun, bu bir iman açıklamasıdır. Erken dönem Protestanlar kilisenin eski inanç açıklamalarını reddetmemişlerdir. İznik İman Açıklaması’nda özetlenen Kutsal Kitap’a dayalı Üçlü-Birlik öğretisini öğretmeye ve savunmaya devam etmişlerdir. Kalkedon Açıklaması’nda özetlenen Kutsal Kitap’a dayalı Mesih öğretisini öğretmeye ve savunmaya devam ettiler. Eski Hristiyan iman açıklamalarını reddedenler sadece Sosyanistler (on altıncı yüzyılın liberalleri) gibi sapkınlardı.


Bu makale orijinal olarak Ligonier Hizmetleri blogunda yayınlanmıştır.

açar ve ikizlerin doğumuyla sonuçlanır. Bu doğumda, Perez’in Zerah’ın önüne geçmesiyle primogeniture (en büyük oğlun miras hakkı) ilkesi bir kez daha tersine döner. Daha sonra Yakup Yahuda’yı kutsayacak ve krallığın onun soyundan gelenlerle ilişkilendirileceğini söyleyecektir (Yar. 49:8-12). Bu kutsama yüzyıllar sonra Samuel’in zamanında görülmektedir (bkz. Mez. 78:67-72).

Keith A. Mathison
Keith A. Mathison
Dr. Keith A. Mathison, Sanford, Florida'daki Reformation Bible College'da sistematik teoloji profesörüdür. Aralarında The Lord's Supper: Answers to Common Questions adlı kitabın da bulunduğu pek çok kitabın yazarıdır.